top of page
צוות המטפלים שלנו 
מטפלים מוסמכים בשיטת כינור לב במרכז "כינור לב " בירושלים 

אלי אמסלם

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

יונה טסלר

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

אריה ליפו

  מרצה ומטפל

בשיטת כינור לב 

באזור השרון

לין ליפו 

מטפלת בשיטת כינור לב 

מרפאה גוף נפש 

ענת מרים ירדני

מטפלת בשיטת כינור לב 

מטפלת ריגשית וזוגית

חוה לאה אטלני

מטפלת בשיטת כינור לב 

MFC מטפלת בשיטת 

ברכתיה בראון

מטפלת בשיטת כינור לב 

 עו"ס - דולה ותומכת לידה 

לאה  אוחיון 

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכולוגית חינוכית 

דוד יובילר

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

דר' מרדכי ליפו  

מטפל בשיטת כינור לב 

מפתח וממציא שיטת כינור לב

דוד זמור

מטפל בשיטת כינור לב 

מאמן אישי ועיסקי 

אריה זקבך

מטפל בשיטת כינור לב 

צוות המטפלים שלנו 
מטפלים מוסמכים בשיטת כינור לב במרכז "כינור לב " בירושלים 

אלי אמסלם

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

יונה טסלר

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

אריה ליפו

  מרצה ומטפל

בשיטת כינור לב 

באזור השרון

לין ליפו 

מטפלת בשיטת כינור לב 

מרפאה גוף נפש 

ענת מרים ירדני

מטפלת בשיטת כינור לב 

מטפלת ריגשית וזוגית

חוה לאה אטלני

מטפלת בשיטת כינור לב 

MFC מטפלת בשיטת 

ברכתיה בראון

מטפלת בשיטת כינור לב 

 עו"ס - דולה ותומכת לידה 

לאה  אוחיון 

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכולוגית חינוכית 

דוד יובילר

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

דר' מרדכי ליפו  

מטפל בשיטת כינור לב 

מפתח וממציא שיטת כינור לב

דוד זמור

מטפל בשיטת כינור לב 

מאמן אישי ועיסקי 

אריה זקבך

מטפל בשיטת כינור לב 

צוות המטפלים שלנו 
מטפלים מוסמכים בשיטת כינור לב במרכז "כינור לב " בירושלים 

אלי אמסלם

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

יונה טסלר

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

אריה ליפו

  מרצה ומטפל

בשיטת כינור לב 

באזור השרון

לין ליפו 

מטפלת בשיטת כינור לב 

מרפאה גוף נפש 

ענת מרים ירדני

מטפלת בשיטת כינור לב 

מטפלת ריגשית וזוגית

חוה לאה אטלני

מטפלת בשיטת כינור לב 

MFC מטפלת בשיטת 

ברכתיה בראון

מטפלת בשיטת כינור לב 

 עו"ס - דולה ותומכת לידה 

לאה  אוחיון 

מטפלת בשיטת כינור לב 

פסיכולוגית חינוכית 

דוד יובילר

מטפל בשיטת כינור לב 

פסיכותראפיה גופנית

דר' מרדכי ליפו  

מטפל בשיטת כינור לב 

מפתח וממציא שיטת כינור לב

דוד זמור

מטפל בשיטת כינור לב 

מאמן אישי ועיסקי 

אריה זקבך

מטפל בשיטת כינור לב 

bottom of page