top of page
באנרים אתר כינור לב (2).png
כינור לב. הרמוניה בין מערכות הגוף. 
כינור לב מנחה אותך לעבר הפחתת המתח האישי, על ידי אימון סדיר שמעלה את רמת הקוהרנטיות של הלב ומוביל לתפקוד גבוה.

כינור לב פותח ערוץ תקשורת חדש בין הלב והמוח,

שיטת כינור לב עוזרת  בהפחתת המתח הרגשי ע"י הצגת הרמה של קוהרנטיות הלב בזמן אמת. ה-“כינור לב" מנחה את אותך לעבר הפחתת המתח האישי, על ידי אימון, וכניסה למצב של קוהרנטיות ותפקוד גבוה.

HRV - קוהרנטיות של קצב הלב היא מדד לשינוי בפעילות הסדירה של הלב.

מתח יוצר חוסר קוהרנטיות בקצב הלב.

 וכאשר אנו במצב של קוהרנטיות גבוהה בפעילות הלב, מערכת העצבים,

 הלב, מערכות הורמונאליות והמערכת החיסונית של הגוף עובדות בצורה יעילה תוך ניצול מרבי של יכולתם.

בנוסף, מצב של קוהרנטיות משרה הרגשה טובה מבחינה רגשית-נפשית.

הלב קשור ישירות למערכת הלימבית דרך מערכת העצבים הסימפתטית, ולכן ייצוב הפעילות שלו מביא למצב רגוע יותר, ערני יותר, משפר את איכות החיים ומקטין את הסיכוי לחלות.

 HRV הוא מדד שמושפע מהנשימה שלנו. הנשימה, כמו תפקודים אוטומטיים נוספים בגוף, נמצאת באחריות המערכת האוטונומית.

מערכת העצבים האוטונומית מורכבת למעשה משתי תת מערכות, מנוגדות ומשלימות:

המערכת הסימפטטית, שתפקידה לעורר למצב תגובה בעת מצוקה והמערכת הפרא-סימפטטית שתפקידה להחזיר את הגוף למצב רגיעה ואגירת כוחות.

המערכת הסימפתטית – אחראית על הגברת עוררות ותגובות מסתגלות ("דוושת הגז"), והמערכת הפרא-סימפטית –

אחראית על הפחתת עוררות, שיקום הגוף ושימור אנרגיה ("דוושת הבלם"). כשקורה לנו משהו מעצבן/מרגיז/מלחיץ מופעלת.

תגובה מוחית אוטומטית המכונה "הלחם או ברח", ותפקידה להביא את הגוף לכדי התמודדות עם סכנות. תגובה זו גורמת למערכת הסימפתטית לקחת פיקוד, ובין השאר מביאה לעליה בדופק ובלחץ הדם. לחילופין, כאשר אנחנו רגועים

 המערכת הדומיננטית היא הפרא - סימפתטית, הדופק בדרך כלל נמוך יותר. ללב יש חלק פעיל בתהליכים אלו, בין השאר באמצעות עצב הואגוס העובר בלב ומתחבר לגזע המח ומשם לאזור הרגשי במח.


האיזון בין המערכות השונות (סימפתטית ופרא-סימפתטית) יוצר עליות וירידות בדופק,

שינויים המושפעים מצורכי המערכות השונות בגוף. מצב מאוזן ותקין כולל דומיננטיות פרא-סימפתטית ושונות בדפוס הדופק (השנויים בפרק הזמן בין פעימה לפעימה).

זהו מצב של הרמוניה בין מערכות הגוף השונות (קוהרנטיות). מצב לא תקין הוא כזה שמאופיין בשינויים לא אחידים בקצב הלב (חוסר קוהרנטיות). חוסר קוהרנטיות מקושר להפרעות נפש שונות, מחלות לב וריאה ותמותה בטרם עת.

פעילות כינור לב "מצמיחה" מעגל מוחי חדש שגורם הנאה ומעורר שיחרור של דופמין וזה בתורו מתגמל על הפעילות החדשה ומגבש ומצמיח קשרים חדשים בין תאי העצב - המעגל החדש יתחרה בבוא היום עם הישן ורשתות המוח הפתולוגיות בהתאם לחוק הקיום תלוי - שימוש יילכו ויחלשו.

bottom of page