top of page

קשב וריכוז

כינור לב. מסייע בהתמודדות עם הפרעת קשב וריכוז.
במהלך הטיפול משולבים משחקים שמסייעים לילדים לשלב ריכוז עם הרפיה, התנסות זו מחזקת את היכולת להעלות את רמת הקשב. ככל שמתאמנים כך איכות הקשב עולה.

שילוב של משחקים שמאמנים את הקשב. במהלך האמון המשתמש מחובר לחיישן המזהה את קצב פעימות הלב ולתוכנה שמתרגמת את המקצב למוסיקה המושמעת לו תוך כדי המשחקים. 

במהלך הטיפול המטופל מאזין למעשה לקצב ליבו ולשינויים המזעריים ביותר המתרחשים בקצב הלב בזמן אמת. דרך המוסיקה חודר המקצב לתודעה. מרפה ומרפא ומאזן. ברגע שנצפה העדר איזון בין התעוררות ורגיעה ישנה הפסקה במהלך המשחק והמטופל מודרך איך להיכנס שוב למצב קוהרטי, ברגע שזה קורה, מהלך המשחק ממשיך. 

חוויית הטיפול החדשני שמשלבת תירגול כינור לב עם משחקים  היא מיוחדת ומהנה :

חיבור האצבע לאלקטרודה המחוברת למחשב, ובחירת שיר אהוב. כעת כל שיש לעשות הוא לנשום ולשאוף בהתאם להנחיות של המטפל בקלינקה / או של הדמיית הנשימה שבאפליקציה, ובמשולב להינות ממשחק מאתגר.  כשקצב הלב עולה המנגינה מושמעת מהר, כשהוא יורד היא מואטת. היכולת להגביר את הקצב בעת הנשימה ולהאט בעת שאיפה היא העדות להחזרת הגוף למצב מאוזן .

 

תוכנת כינור לב מזהה מתי ישנה הלימה וקשר נכון בין קצב הלב לנשימה, ואז מתקבל אות בצבע ירוק = מצב המוגדר קוהרנטיות, וכאשר אין הלימה מתקבל או בצבע כחול = מצב המוגדר כאוטיות.

 

במהלך המשחק, כאשר ישנו "אות כחול", כלומר כשמשתמש יוצא מקוהרנטיות, אזי המשחק "קופא"! אי אפשר להמשיך לשחק. מרגע זה על המשתמש לחזור להקשיב למנגינה, לחזור לנשימה נכונה עד שמתקבל "אות ירוק" וניתן להמשיך לשחק. זהו בעצם אימון אתגרי שמאמן את המוח להיות בקשב.

 

המנגינה נשמרת בזיכרון ובתת מודע לאורך זמן כך גם ההתנסות במשחקים המדמים מצב של מתח ולחץ ולאחר תרגול "נרשמת" במוח.

הגוף וכל האברים נמצאים בהאזנה תמידית לפעימת החיים דרך דופק הלב שיטת כינור לב מאפשרת באמצעות סינכרון דפיקות הלב למוזיקה המושמעת לפתוח ערוץ שמע  בין הלב למוח שמכניס את הגוף והתודעה למצב מאוזן כינור לב מאפשר לפתוח ערוץ מקביל, מרפה-מרפא, עוקף "התשדיר" הקבוע הרשום בגוף.

תוצאות "מוקסו" של תלמיד לאחר 20 דק' כינור לב 

תוצאות "מוקסו" של תלמיד לפני כינור לב 

דרעי - אחרי טיפול בכינור לב.jpg
דרעי - לפני כינור לב.jpg

תוצאות "מוקסו" של תלמיד לאחר  סידרת אימונים בכינור לב 

אחרי כינור לב

עם אצבע על הדופק

תנו  לכינור לב 

לאזן את ילדיכם.

להרגע.

להרפות.

כינור לב מסייע לאיזון והרגעת ילדים, ומועיל להפרעות קשב ריכוז ואמפולסיביות.

לפרטים נוספים הרשמו באתר

bottom of page