ש: החיישן דלוק אך לא מתחבר

ת: נסה לסגור את האפליקציה, ולהדליק את החיישן רק לאחר שהאפליקציה מתחילה לחפש אותו.