9

10

8

4

11

5

3

1

7

12

6

הרב מזוז על ספרו של ד"ר ליפו

2

 מרכז כינור לב בירושלים

טלפון 02-6528818

פקס 02-6512165

KinorLev Center, Jerusalem, Isreal

  • KinorLev on Facebook