9

10

8

4

11

5

3

1

7

12

6

הרב מזוז על ספרו של ד"ר ליפו

2

מרכז כינור לב -  ירושלים   

טל. 02-6528818 

פקס. 02-6512165           

KinorLev Center, Jerusalem, Isreal

  • KinorLev on Facebook