top of page

מהלך הטיפול

כינור לב. מהלך הטיפול.
במהלך הטיפול המטופל מאזין  לקצב ליבו ולשינויים המזעריים ביותר המתרחשים
בקצב הלב בזמן אמת

במהלך הטיפול, המטופל מחובר לחיישן המזהה את קצב פעימות הלב החיישן מעביר את המידע אודות פעימות הלב של המטופל לתוכנת מחשב אשר מתרגמת את המקצב למוסיקה המושמעת למטופל.

 

במהלך הטיפול המטופל מאזין למעשה לקצב ליבו ולשינויים המזעריים ביותר המתרחשים בקצב הלב בזמן אמת. דרך המוסיקה חודר המקצב לתודעה.מרפה ומרפא ומאזן .


המודעות הזאת מאפשרת למוח לשלוט על איזון מערכת העצבים האוטונומית וכך נוצר מעגל אינטראקטיבי בין הלב למוח. בעת ההאזנה נוצר חיבור מוחשי בין הלב למוח הגורם לשינויים פיזיולוגיים במערכת העצבים האוטונומית במוח כך שזו חוזרת לאיזון ולתקינות בריאה.

חוויית הטיפול היא מיוחדת ומהנה :

חיבור האצבע לאלקטרודה המחוברת למחשב, ובחירת שיר אהוב. כעת כל שיש לעשות הוא לנשום ולשאוף בהתאם להנחיות של המטפלו. כשקצב הלב עולה המנגינה מושמעת מהר, כשהוא יורד היא מואטת. היכולת להגביר את הקצב בעת הנשימה ולהאט בעת שאיפה היא העדות להחזרת הגוף למצב מאוזן .  "במוחו של אדם בריא יש כל הזמן תנודתיות", מסביר ליפו, "התעוררות ורגיעה – ההתעוררות מגבירה את קצב הלב, הרגיעה מאטה אותו. אם לא מתקיים השילוב הזה, אם האדם הופך להיות אחיד מבחינה מוחית, סימן שהוא מאוד לא מאוזן. אנחנו בעצם מאמנים את המוח ומחזירים אותו לכושר".

 

המנגינה נשמרת בזיכרון ובתת מודע לאורך זמן ולאחר תרגול "נרשמת" במוח.

הגוף וכל האברים נמצאים בהאזנה תמידית לפעימת החיים דרך דופק הלב שיטת כינור לב מאפשרת באמצעות סינכרון דפיקות הלב למוזיקה המושמעת לפתוח ערוץ שמע  בין הלב למוח שמכניס את הגוף והתודעה למצב מאוזן כינור לב מאפשר לפתוח ערוץ מקביל, מרפה-מרפא, עוקף "התשדיר" הקבוע הרשום בגוף.

עם אצבע על הדופק

תנו  למוסיקה

לאזן את יומכם.

להרגע.

להרפות.

bottom of page